Course curriculum

 • 01

  Mental Träning Grundkurs Svenska (Lektioner läggs till fortlöpande).

  • Välkommen!

   FREE PREVIEW
  • Introduktion

  • Mental träning introduktion.pdf

  • Personliga anteckningar

  • Om Litteraturen till kursen

  • Kommunikationsmodellen Del.1

  • Kommunikationsmodellen Del.2

  • Kommunikationsmodellen Bild

  • Helikopterperspektiv

  • Test 2.

  • Några ord innan vi är redo för nästa nivå.

  • Ditt Mentala rum.

  • Inflytandecirkeln

  • Test Schema 1.

  • Vaner.

  • 7 Vaner för effektiva Idrottare och ledare.

  • Test 2.